Zand

Om te beoordelen of zand geschikt is voor een zandbed dan wel voor ophoging is onderzoek nodig. Dit kunnen wij voor u uitvoeren. Wij bepalen door middel van zevingen het M of U cijfer. Ook voor het bepalen van de verdichtingsgraad van de zandbaan door middel van een steekring kunt u bij ons terecht.

Bepaling van de K-waarde door middel van gradering of door de Falling Head methode kunnen wij voor u uitvoeren.

 

Grondboringen tot 3 m¹ onder maaiveld met de daarbij behorende boorbeschrijving voeren wij voor u uit, desgewenst in combinatie met bepaling zand voor zandbed. Ook de bepaling van klei en leem behoort tot de mogelijkheden, of de chemische analyse van zand.

Een AP04 analyse van zand en grond kunnen wij voor u verzorgen.