Puin

Gelijktijdig met de asfaltboringen kunnen we de onderliggende puinfundering opboren ter beoordeling van samenstelling en sterkte.

Van alle puinsoorten kunnen we de samenstelling en gradatie bepalen, conform de Standaard RAW en eventueel een uitloogproef uitvoeren voor acceptatie bij een verwerker.

 

Ook een NEN 5740 onderzoek van puin kunnen wij voor u uitvoeren.

Van nieuw aangebrachte puinverhardingen kunnen we de verdichtingsgraad bepalen door middel van de eenpuntsproctor of bij grotere oppervlakken nucleaire meting. De uitvoering van de proctor vindt in ons eigen lab plaats.