Asfaltboringen

Wij bezitten een zeer moderne boorwagen en kunnen hier kernen van verschillende diameters mee boren. Deze boorwagen heeft een verticale boorstand, welke hydraulisch verplaatst kan worden in horizontale richting. ideaal voor opleveringsboringen en/of orgelboringen. De boordiameters zijn minimaal 50 mm tot maximaal 350 mm. Naast asfaltboringen kunnen ook betonboringen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld bij brugdekken.

Ook asfalt- en betonboringen ten behoeve van bodemonderzoek en/of asbestonderzoek voor derden kunnen wij verzorgen.

Terug naar asfalt