Laagdiktebepaling

Wij kunnen van zowel oude asfaltlagen als nieuw aangebrachte asfaltlagen de diktes bepalen van de verschillende asfaltmengsels. De bepaling van de laagdiktes gebeurt van door ons zelf geboorde kernen en wordt uitgevoerd in ons eigen laboratorium, conform proef 53 van de Standaard RAW. Ook kunnen wij de asfaltdiktes bepalen van nieuw aangebrachte onderlagen en/of tussenlagen voordat de deklaag wordt aangebracht.

Terug naar asfalt